Balović, Andrija

Balović, Andrija, hrvatski povjesničar i pisac (Perast, 18. V. 1721Perast, 28. VII. 1784). Sjemenište pohađao u Zadru; bogosloviju studirao u Ilirskom kolegiju u Loretu, gdje je stekao doktorat filozofije i teologije. Od 1753. svećenik u Risnu; od 1766. do smrti opat Sv. Jurja i župnik u Perastu. Prevoditelj crkvenih pjesama i nabožnih djela na hrvatski jezik. Prepisivao djela domaćih pisaca S. Crijevića i V. Zmajevića. Napisao kratku povijest Dalmacije na talijanski jeziku (rukopis bez naslova iz 1750). Najvažnije mu je djelo pregled povijesti grada Perasta na talijanskom jeziku Anali Perasta (Annali di Pirusto); pravi je naslov Povijest hrabroga plemenitoga peraštanskog naroda, iz Risanskoga zaljeva i Gornje Dalmacije, ili pak Crvene Hrvatske (Historia della valorosa Nobile Nazione Pirustina, del Seno Rezonnico e della Dalmazia Superiore, ò sia Croatia rubea; rukopis iz XVIII. st. pohranjen u Muzeju grada Perasta). Balovićeva rukopisna djela čuvaju se u Arhivu HAZU u Zagrebu, Nadžupskom arhivu i Muzeju grada Perasta.

Citiranje:
Balović, Andrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5576>.