STRUKE:

Balović, Julije

Balović, Julije (Giulio Ballovich), hrvatski pomorski kapetan i pisac kroničar (Perast, 24. III. 1672Perast, 10. IX. 1727). Jedan od najpoznatijih odvjetaka obitelji Balović. Dvaput bio gradski sudac i poslovni čovjek u Perastu, a u mornarici brodski pisar, pilot i zapovjednik. Kao kapetan peraških čuvara ratne zastave na mletačkom admiralskom brodu (1715–18) sudjelovao u mletačko-turskim pomorskim bitkama. Pokazujući zanimanje za književnost, znanost i jezik, postao je autorom dvaju pomorskih priručnika dovršenih u Veneciji s istim naslovom Pisarske vježbe koje je napisao Julije Balović Peraštanin (Pratichae schrivaneschae di me Giulio Ballovich Perastino; rkp. iz 1693. pohranjen u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu, a rkp. iz 1695. u Arhivu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu). Djelo iz 1693. sadrži i usporedni rječnik talijanskog, hrvatskog, grčkog, albanskog i turskog jezika, od kojih je najcjelovitiji talijansko-hrvatski rječnik i jedan od prvih te vrste u nas. U rukopisu je i jedan uspio crtež broda. God. 1714. Balović je započeo pisati i Kroniku perašku s pregledom događaja od najstarijih vremena pa sve do njegovih dana (jedan dio rukopisa čuva se u Nadžupskom arhivu crkve sv. Nikole u Perastu, a drugi u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu). Bavio se skupljanjem pučkih pjesama. Podatke o njegovim rukopisnim zbirkama prvi je objavio S. Vulović. Iz Balovićeve zbirke pjesama devet bugarštica uvrstio je V. Bogišić u zbirku Narodne pjesme iz starijih, najviše primorskih zapisa (Beograd 1878., sv. 1). Sačuvao se i njegov rukopis prijepisa Palmotićeve Danice (1692).

Citiranje:
Balović, Julije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5577>.