STRUKE:

Adria

Adria, litosferni kontinentalni blok predgorja afričkoga kratona. U geološkoj literaturi naziva se i Apulijskom pločom ili blokom, a u hrvatskom neslužbenom geološkom izričaju – Jadranskom pločom. U ranom mezozoiku Adria je paleotektonski i paleogeografski diferenciran element. Tijekom mlađeg mezozoika bila je element pasivnoga kontinentalnog ruba na kojem su razvijene karbonatne platforme južnog tetiskog pojasa, među njima i krški Dinaridi.

Adria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=558>.