STRUKE:

sijamski blizanci

sijamski blizanci (srasli ili spojeni blizanci), blizanci koji su jednim dijelom svojega tijela međusobno srasli (vezane dvojne nakaze). Riječ je o nakaznosti koja nastaje ako se embrionalne osnove dvaju jednojajnih blizanaca potpuno ne odijele; nazvana je po spojenim blizancima Changu i Engu (1811–74) iz Sijama (danas Tajland). Javlja se prosječno jednom na 200 000 poroda, češće u ženske djece (oko 75%). Približno polovica takve djece mrtvorođena su, a od ostalih preživljava 5 do 25%. Sijamski blizanci mogu biti spojeni prsnim košem, pri čem im je uvijek zajedničko srce (thoracopagus); spojeni donjim dijelom prsnoga koša i gornjim dijelom trbuha, pri čem im je često zajednička jetra i organi probavnoga sustava (omphalopagus); spojeni donjim dijelom leđa (pygopagus); spojeni lubanjama (craniopagus); spojeni kralježnicom u obliku slova Y, s četiri ruke i dvije noge (ischio-omphalopagus); s dvije glave te jednim tijelom s dvije, tri ili četiri ruke (dicephalus). Mogućnost da se sijamski blizanci nakon poroda kirurški odvoje ovisi o stupnju sraštenosti vitalnih organa (mozak, srce, jetra). Fizikalna terapija, kirurgija, ortopedija i psihologija danas mnogim sijamskim blizancima omogućuje razmjerno normalan život. Sijamski blizanci mogu se naći i u ostalih sisavaca te u riba, gmazova i ptica.

Citiranje:
sijamski blizanci. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55902>.