TRAŽI DALJE:
STRUKE:

silicifikacija

silicifikacija (silicij + -fikacija).

1. U paleontologiji, proces fosilizacije u kojem se originalne organske komponente nekog organizma zamjenjuju silicijevim dioksidom razvijenim kao kremen, kalcedon ili opal.

2. U petrografiji, metamorfni proces uvođenja u stijenu silicijeva dioksida i stvaranja finozrnatoga kremena, kalcedona ili opala, koji ili popunjavaju pore u stijeni ili zamjenjuju prisutne minerale. Naziv silicifikacija pokriva i sve varijetete takvih procesa u kasnijoj dijagenezi.

Citiranje:
silicifikacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 24. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55954>.