Baltić, Mojsije

Baltić, Mojsije, krajiški upravni časnik i gospodarski stručnjak (Gora kraj Gline, 19. II. 1804Zagreb, 31. X. 1879). Krajiški upravni institut završio u Grazu. Do 1835. radio, najvjerojatnije, u stožeru Slunjske pukovnije, isprva kao upravni praktikant, a od 1829. kao poručnik upravne struke. God. 1835. prešao u Petrinju na dužnost stožernog pobočnika u 2. banskoj pukovniji. Na Jelačićev poziv prešao je 1848. u Zagreb i preuzeo mjesto u upravi Vojne krajine, ali je ubrzo napustio vojnu službu i postao upravni činovnik Banskoga vijeća, a zatim savjetnik u Namjesničkom vijeću. God. 1848. i 1861. Baltić je kao zastupnik i kao član odbora za rješenje krajiškog pitanja sudjelovao u radu Hrvatskoga sabora. U njemu 1861. djeluje i u odboru za razviđanje zemaljskih zaklada, za političko-upravnu organizaciju, za izgradnju željeznice Karlovac–Rijeka, za gradnju sisačkoga mosta te u odboru za financijska pitanja. – Baltić se posebno zanimao za gospodarska pitanja. Bio je tajnik podružnice Gospodarskog društva za bansku krajinu osnovanu u Petrinji 1842. Tijekom 1850-ih redovito surađivao u Gospodarskom listu pišući o vinogradarstvu. Kao savjetnik u Namjesničkom vijeću napose se bavio prometnom problematikom, prije svega izgradnjom željeznica.

Citiranje:
Baltić, Mojsije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5597>.