STRUKE:

Simeon, Vladimir

Simeon, Vladimir, hrvatski kemičar (Zagreb, 17. VII. 1939Zagreb, 13. I. 2017). Diplomirao kemiju na Tehnološkom fakultetu, doktorirao 1968. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu. Godine 1963–64. bio je asistent u Institutu za fizikalnu kemiju Sveučilišta u Zagrebu, a od 1964. je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada gdje 1980. postaje znanstveni savjetnik, od 1984–87. bio je voditelj Laboratorija za analitičku i fizičku kemiju. Od 1987. do 2009. redoviti je profesor fizikalne kemije na Kemijskom odsjeku PMF-a, predstojnik Zavoda za fizikalnu kemiju 1988–2007 i voditelj poslijediplomskoga studija kemije. Bavio se kemijom elektrolitskih otopina, eksperimentalnom kemijskom termodinamikom, bioanorganskom kemijom, kemometrikom i kemijskom terminologijom i nomenklaturom. Godine 1985–94. bio je glavni urednik časopisa Croatica Chemica Acta. Objavio udžbenik Termodinamika (1980), u koautorstvu pripremio hrvatsko izdanje preporuka Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju pod naslovom Hrvatska nomenklatura anorganske kemije (1996), knjigu nagrađenu Nagradom »Josip Juraj Strossmayer« (1997). Nakon odlaska u mirovinu 2009. izabran je u zvanje profesor emeritus.

Citiranje:
Simeon, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56006>.