STRUKE:

banatika-slojevi

banatika-slojevi, naslage koje su taložene tijekom graničnog razdoblja između miocena i pliocena u paratetijskim bazenima. Sadržavaju obilje fosilnih školjkaša rodova kongerija i kardijuma. Prema kongerijama često su zonirani miopliocenski (panonski) lapori: odatle i nazivlje kao banatika-slojevi prema Congeria banatica. U Hrvatskoj su česti oblici Congeria croatica i Congeria zagrebiensis.

Citiranje:
banatika-slojevi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5641>.