TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Slade, Josip

ilustracija
SLADE, Josip, kazalište u Šibeniku

Slade, Josip, hrvatski graditelj i arhitekt (Trogir, 23. III. 1828Trogir, 15. VI. 1911). Školovao se u Splitu i Padovi, gdje je doktorirao filozofiju (1850) te inženjerstvo i graditeljstvo (1853). Isprva je radio s V. Andrićem u Splitu, potom od 1854. u pokrajinskom građevinskom uredu u Zadru. Od 1868. u službi osmanske vlasti u Bosni (mostovi na Neretvi, kolni put Sarajevo–Mostar), a od 1872. ponovno u austrijskoj državnoj službi kao inženjer pomorske vlade u Trstu. Važnija su mu ostvarenja: kazalište u Šibeniku (1870), Morettijeva palača na Čiovu (1871) i vjerojatno gradska bolnica u Splitu (1872). Plodna je bila njegova djelatnost u Crnoj Gori i Boki kotorskoj (kazalište, tzv. Zetski dom, i zgrada austrijskog poslanstva s crkvom, plan grada, dvorac kneza Nikole u Cetinju, most u Nikšiću i kolni put Kotor–Cetinje).

Citiranje:
Slade, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56543>.