TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sloboda medija

sloboda medija, jedna od temeljnih sloboda u demokratskim društvima, zaštita koje se jamči ustavima, zakonima i međunarodnim deklaracijama. Usko je povezana sa slobodom izražavanja i slobodom tiska. Sloboda medija obuhvaća: slobodu izražavanja mišljenja, neovisnost i pluralizam medija, slobodu prikupljanja, istraživanja, objavljivanja i širenja informacija radi informiranja javnosti, slobodu protoka informacija i otvorenosti medija za različita mišljenja, uvjerenja i sadržaje, dostupnost javnim informacijama, proizvodnju i objavljivanje radijskog i televizijskoga programa, autonomnost urednika i novinara i dr. Ideja slobode medija usko je povezana s razvojem koncepcije temeljnih ljudskih sloboda i prava od druge polovice XVIII. st. Prvi je zakon o slobodi tiska, kao najznačajnijem obliku informiranja, bio donesen u Švedskoj 1766. Niz međunarodnih deklaracija također jamči pravo na slobodu medija (među njima posebno Deklaracija o pravima čovjeka i građanina iz 1789. i Opća deklaracija o ljudskim pravima iz 1941). Sloboda medija jamči se i u mnogim ustavima, poput američkoga, kojega prvi amandman (iz 1791) zabranjuje svako ograničavanje slobode govora i tiska, kao i širih sloboda izražavanja. Ustav RH iz 2001. u članku 38. jamči slobodu tiska i drugih sredstava priopćavanja te zabranjuje cenzuru. Zakon o medijima iz 2004. potvrđuje načelo slobode medija, kao i prava novinara i drugih sudionika u javnom informiranju na slobodu izvještavanja i pristup informacijama. Sloboda medija može se ograničiti (ali ne i ukinuti) samo u posebnim slučajevima: zaštita nacionalne sigurnosti, javnoga reda i mira, sprječavanje poticanja i veličanja govora mržnje, zaštita autonomije sudbene vlasti i dr. Mnoge međunar. organizacije djeluju na promoviranju i obrani slobode medija, a najpoznatije su Međunarodna federacija novinara (engl. International Federation of Journalists), organizacija Reporteri bez granica te Freedom House, koji objavljuje godišnje rezultate slobode medija u svijetu.

Citiranje:
sloboda medija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56656>.