Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (akronim SAZU), najviša znanstvena i kulturna institucija u Sloveniji, kojoj je cilj promicanje slovenske znanosti i umjetnosti, poticanje i organiziranje znanstvene i umjetničke djelatnosti te razvijanje znanstvene i kulturne suradnje Slovenije s drugim zemljama. Osnovana je kao Akademija znanosti in umetnosti 31. VIII. 1938. u Ljubljani, kao sljedbenik duge tradicije društava za unaprjeđenje znanosti i umjetnosti koja su djelovala u Sloveniji na prijelazu iz XVII. u XVIII. stoljeće (Societas Unitorum iz 1688., Academia Operosorum iz 1693., Academia Philharmonicorum iz 1701. te Academia Incultorum iz 1702). Današnji naziv nosi od 1943. Dosadašnji su predsjednici Akademije bili R. Nahtigal (1939–42), Milan Vidmar (1942–45), F. Kidrič (1945–50), F. Ramovš (1950–52), J. Vidmar (1952–76), J. Milčinski (1976–92), F. Bernik (1992–2002), Boštjan Žekš (2002–08), Jože Trontelj (2008–13), Marko Marijan Mušič (2014) i Tadej Bajd (od 2014). Članovi Akademije mogu biti redoviti, dopisni i suradnici. Sveukupno Akademija ima do 60 redovitih članova te 30 dopisnih. Akademija je podijeljena u razrede; danas ih ima šest: 1. za povijesne i društvene znanosti; 2. za filološke i književne znanosti; 3. za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti; 4. za prirodne znanosti; 5. za umjetnost; 6. za medicinske znanosti. U sastavu Akademije djeluje više znanstvenoistraživačkih jedinica. Akademija izdaje mnogobrojne časopise, knjige, monografije, rječnike, kataloge izložaba. Biblioteka SAZU jedna je od najvećih i najbogatijih slovenskih znanstvenih knjižnica. Osnovana je 1938. i namijenjena istraživačima u području humanističkih i društvenih znanosti. Fond sadrži približno 500 000 svezaka knjiga.

Citiranje:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56694>.