TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sokač, Branko

Sokač, Branko, hrvatski geolog (Tivat, Crna Gora, 27. V. 1933). Studij geologije završio je 1956. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1973. Od 1959. do umirovljenja 2002. radio je u Geološkom zavodu u Zagrebu (danas Hrvatski geološki institut), od 1985. u zvanju znanstvenog savjetnika. Predavao je geologiju na poslijediplomskom studiju, vodio je znanstvene projekte, među kojima se ističe program izradbe Geološke karte RH (1985–99). Član suradnik JAZU od 1988., od 1992. redoviti član HAZU, u kojoj je bio predsjednik Znanstvenoga vijeća za naftu (1994–97) i tajnik Razreda za prirodne znanosti (2004–06). Glavna su mu područja znanstvenog rada: regionalna geologija (suautorstvo u izradbi i tumačima listova Osnovne geološke karte SFRJ, 1970–82), stratigrafija mezozoika Dinarida te taksonomija i morfologija vapnenačkih alga, od kojih je uspostavio i opisao 10 novih rodova i pedesetak novih vrsta.

Citiranje:
Sokač, Branko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57000>.