TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Banica

Banica (Banjica), župa u srednjovjekovnoj Bosni. Prostirala se u gornjem toku rijeke Sane, a središte je imala u gradu Ključu. Od prvog spomena u ispravi bosanskoga bana Stjepana II. Kotromanića – kojom ju je, s drugim posjedima, oko 1325. darovao knezu Vukoslavu, sinu ključkoga kneza Hrvatina, »jer ostavi hrvatskoga gospodina Bapišiće« (Mladina II.) – bila je u posjedu Hrvatinića. God. 1331. ban Stjepan II. darovao je knezovima Vukoslavićima, Vuku i Pavlu, neka sela u župi Banici, a 1446. kralj Stjepan Tomaš obdario je posjedima u Banici sinove Hrvojeva brata Dragiše. God. 1528. na njezinu se području prvi put spominje nahija Sana i u njoj varoš Ključ.

Citiranje:
Banica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 28. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5703>.