Sonnino, Giorgio Sidney

Sonnino [son:i:'no], Giorgio Sidney, barun, talijanski diplomat i političar (Pisa, 11. III. 1847Rim, 24. XI. 1922). Kao diplomat služio u Madridu, Beču, Berlinu i Parizu. Bio je zastupnik (od 1880), ministar financija (1893–94), ministar riznice (1894–96), ministar predsjednik (1906. i 1909–10) te ministar vanjskih poslova (1914–19). Sklopio je sa silama Trojnoga sporazuma (Antanta) 26. IV. 1915. u Londonu tajni ugovor (→ londonski ugovor) i pripremio ulazak Italije u rat protiv Austro-Ugarske. Nakon I. svjetskog rata bio je član talijanskoga izaslanstva na Mirovnoj konferenciji u Parizu (1919–20) te senator (od 1920).

Citiranje:
Sonnino, Giorgio Sidney. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57171>.