STRUKE:

Bank Austria AG

Bank Austria AG [baŋk ạu'stria a:ge:'], najveća austrijska banka sa sjedištem u Beču, osnovana 1991. spajanjem Österreichisches Länderbank AG i Zentralsparkasse und Kommerzialbank AG iz Beča; 1997. preuzela Creditanstalt Bankverein, koja je bila u državnom vlasništvu; od 2005. članica UniCredit grupe, te posluje pod imenom UniCredit Bank Austria AG. U Hrvatskoj je 1996. osnovala banku kćer Bank Austria Croatia d.d., koja je započela s radom u travnju 1997; banka je u 80-postotnom vlasništvu Bank Austria, a 20% udjela ima Europska banka za obnovu i razvoj. U 2018. s oko 5300 zaposlenih ostvarila je oko 2 milijarde eura prihoda.

Citiranje:
Bank Austria AG. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5718>.