STRUKE:

specijalne postrojbe

specijalne postrojbe, vojne snage osposobljene za blisku borbu u neprijateljskoj pozadini, za izvođenje diverzijâ i prepada, postavljanje zasjedâ, dubinsko izviđanje i sl. (→ komandos). Mogu služiti i u protuterorističkim operacijama (napose u nedostatku sličnih policijskih jedinica), te za nekonvencionalno ratovanje. Zbog delikatnosti zadaća obično imaju posebno zapovjedništvo strateške razine, ili su izravno podređene glavnomu stožeru, čime se osigurava izravan vojno-politički nadzor na najvišoj državnoj razini. U Hrvatskoj su potkraj 1990. organizirane u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova (MUP), a tijekom 1991. dio ih ulazi u sastav novoosnovanih gardijskih brigada, čineći njihovu jezgru. U hrvatskim oružanim snagama u svibnju 1991. ustrojena je specijalna postrojba Bojna Zrinski (od 1994. bila je u sastavu 1. hrvatskoga gardijskog zdruga), od koje početkom 2000-ih nastaje Bojna za specijalna djelovanja; preustrojena je 2015.

Citiranje:
specijalne postrojbe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57358>.