Banova Jaruga

Banova Jaruga, selo 11 km jugoistočno od Kutine u slavonskoj Posavini; 665 st. (2011). Leži nedaleko od umjetnog jezera, uz cestu Kutina–Novska. Stanovnici se bave poljoprivredom i uslužnim djelatnostima. – Otvaranjem željezničkih pruga Dugo Selo–Novska i Banova Jaruga–Pakrac u studenome 1897. ulazi u željezničku mrežu i postaje važnim željezničkim čvorištem.

Citiranje:
Banova Jaruga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5738>.