Banska vlada

Banska vlada, upravno tijelo koje je za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju utemeljeno naredbom bečkoga Ministarstva unutarnjih poslova od 12. VI. 1850. kao njegov izvršni organ. Počela je funkcionirati 27. VI. 1850., pošto je raspušteno Bansko vijeće, koje je, kao autonomna hrvatska vlada, bilo u suprotnosti s oktroiranim ustavom, što je u Hrvatskoj proglašen 6. IX. 1849. U njezinu su djelovanju bili svi poslovi iz ovlasti Ministarstva unutarnjih poslova u Beču. Predsjedao joj je ban, koji je tada bio na čelu ukupne uprave u zemlji i koji je za njezino poslovanje odgovarao središnjim vlastima. Članovi Banske vlade bili su viceban (banski zamjenik), dva savjetnika, trojica koncipista, jedan ekspeditor i jedan prevoditelj. Banska vlada djelovala je do početka 1854., kada je zamijenjena Namjesništvom, novim vrhovnim izvršnim organom uprave, ustrojenim u sklopu reorganizacije uprave i sudstva u Habsburškoj Monarhiji, koja je uslijedila pošto je tzv. Silvestarskim patentom od 31. XII. 1851. Franjo Josip I. uveo otvoreni apsolutizam.

Citiranje:
Banska vlada. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 30. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5751>.