banska vojska

banska vojska, vojska kojom je zapovijedao ban. Ban je pod kralj. zastavom okupljao županijske banderije, velikaše i puk, a viceban, ili posebni zemaljski kapetan, okupljao je najamnike (haramije). Ban je zapovijedao vojskom civilne Hrvatske i Banske krajine, koja je obuhvaćala područje dviju krajiških pukovnija: Glinske i Petrinjske; njih je o svojem trošku izdržavao Hrvatski sabor.

banska vojska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5752>.