STRUKE:

Srebrnić, Josip

Srebrnić, Josip, hrvatski povjesničar i biskup (Solkan kraj Nove Gorice, Slovenija, 2. II. 1876Krk, 21. VI. 1966). God. 1902. diplomirao povijest i zemljopis u Beču, a 1907. doktorirao filozofiju i teologiju na rimskoj Gregoriani. Od 1920. bio je redoviti profesor na Teološkom fakultetu u Ljubljani, a 1923. bio je imenovan krčkim biskupom. Unutar Jugoslavenske biskupske konferencije zauzimao se za prava Slovenaca i Hrvata pod Italijom. God. 1942. u Rimu je posredovao zbog slovenskih logoraša na Rabu, a na Krku se kod talijanskih vlasti zauzimao za prava Hrvata. Nakon II. svjetskog rata bio je konfiniran u Sušaku. God. 1949. imenovan je administratorom Riječke biskupije, koja je tada bila podijeljena na hrvatski i slovenski dio.

Citiranje:
Srebrnić, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57587>.