TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Stare, France

Stare, France, slovenski arheolog (Šmartno kraj Litije, 13. IV. 1924Ljubljana, 18. VIII. 1974). Završio studij povijesti umjetnosti i arheologije na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1948., gdje je i doktorirao 1952. Godine 1949–55. bio je asistent, a 1955–70. docent na Katedri za prapovijest Filozofskoga fakulteta u Ljubljani. Posebno se bavio brončanim i željeznim dobom te prapovijesnom umjetnošću u Sloveniji i na Balkanu. Prvi je uspostavio kronologiju željeznoga i kasnobrončanoga doba u Sloveniji. Iskapao lokalitete Vače, Libnu, Dobovu, u Novome mestu i Ljubljani. Glavna djela: Prapovijesne Vače (Prazgodovinske Vače, 1954), Željeznodobni ilirski nalazi u Ljubljani (Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani, u: Dela SAZU, 1954), Vače (u ediciji: Arheološki katalogi Slovenije, I, 1955), Etruščani i jugozapadni predalpski prostor (Etruščani in jugovzhodni predalpski prostor, u: Razprave SAZU, 1975).

Citiranje:
Stare, France. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57838>.