STRUKE:

Bapska

ilustracija
BAPSKA, crkva sv. Marije
ilustracija1ilustracija2

Bapska, selo 7 km jugozapadno od Iloka, Srijem; 940 st. (2011). Leži na 90 m apsolutne visine. Stanovnici se pretežno bave poljodjelstvom i stočarstvom. Na lokalitetu Gradac utvrđeno je višeslojno prapovijesno naselje neolitičke sopotske, tj. kasnije vinčanske kulture, a postoje i tragovi naseljenosti iz eneolitika i brončanoga doba. Na Vikarevcu su nalazi klasične badenske kulture. Bapska se spominje 1332. U selu je jednobrodna crkva sv. Marije, građena od opeke; u najstarijem je dijelu romanička, produžena u doba gotike. U ratu 1663–64. bila je oštećena pa je obnovljena oko 1710. U XVIII. st. barokizirana, u XIX. st. uz svetište je dodana sakristija, a pred glavnim pročeljem sagrađeni su atrij i zvonik. Obnavljana je i 1976. U srpskoj agresiji 1991. crkva je opustošena, a narod je morao otići u progonstvo.

Bapska. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5785>.