STRUKE:

stearinska kiselina

stearinska kiselina, oktadekanska kiselina, viša masna zasićena kiselina, CH3(CH2)16COOH. Bijeli, zrnasti prah masna opipa, netopljiv u vodi, topljiv u organskim otapalima. U obliku estera s glicerolom pojavljuje se praktički u svim biljnim i životinjskim mastima. Njezine soli i esteri su stearati. Alkalijski stearati sastojci su sapuna. Smjesa stearinske i palmitinske kiseline (stearin) rabi se u proizvodnji svijeća, u farmaciji i za pripremu apretura.

Citiranje:
stearinska kiselina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57924>.