Steiner, George

Steiner [stại'nə], George, angloamerički književni kritičar i prozaik (Pariz, 23. IV. 1929Cambridge, 3. II. 2020). Podrijetlom austrijski Židov; formirao se u trojezičnoj sredini (njemački, francuski, engleski), no pisao je na engleskom. Studirao je u SAD-u, Francuskoj i Velikoj Britaniji, doktorirao na Oxfordu. Djelovao kao sveučilišni profesor u SAD-u, na Ženevskom sveučilištu te Cambridgeu. Erudit i kozmopolit, britansku je akademsku zajednicu svojedobno među prvima upoznao s europskim misliocima i piscima (M. Heidegger, J.-P. Sartre, P. Celan); pozornost je privukao već ranim književnopovijesnim studijama Tolstoj ili Dostojevski (Tolstoy or Dostoevsky, 1959) i Smrt tragedije (The Death of Tragedy, 1961). Zazirući od samosvrhovita žargona kritičkih teorija, u 20-ak kritičkih i esejističkih zbirki razmatra metafizička pitanja o humanističkim disciplinama i njihovu odnosu prema povijesti XX. stoljeća, obuhvaćajući hermeneutiku, teologiju, muzikologiju, filozofiju, te prirodne znanosti. Trajno zaokupljen fenomenom degradacije jezika, u eseju Šuplje čudo (The Hollow Miracle, 1959; uvršten u zbirku Jezik i šutnjaLanguage and Silence, 1967) u samom njemačkome jeziku vidio je sukrivca za nacizam, upozorivši na »prijelomnu točku« kada se »u srži« jezika nastanjuju laži i sadizam. Knjiga Nakon Babilona: aspekti jezika i prevođenja (After Babel: Aspect of Language and Translation, 1975) značajno je pripomogla utemeljenju traduktologije kao znanstvene discipline. Velik je prijepor izazvao roman Prijevoz A. H. u San Cristóbal (The Portage to San Cristóbal of A. H., 1981), odnosno njegova kazališna adaptacija: Hitler, preživjeli bjegunac u prašumi Amazone, verbalno se konfrontira s lovcima na naciste i tumači da su Židovi sami skrivili holokaust jer su, među ostalim, izumili savjest. Ostala značajnija djela: U dvorcu Modrobradoga: bilješka o redefiniciji kulture (In Bluebead’s Castle: Some Notes Towards Redefinition of Culture, 1971), Errata: propitani život (Errata: an Examined Life, 1997), Gramatike stvaranja (Grammars of Creation, 2001), Nostalgija za apsolutnim (Nostalgia for the Absolute, 2004), Knjige koje nisam napisao (My Unwritten Books, 2008).

Steiner, George. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57975>.