TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Steiner, Ivo

Steiner [šta'jner], Ivo, hrvatski inženjer naftnoga rudarstva (Sisak, 27. VI. 1927Zagreb, 18. III. 2011). Diplomirao je 1954. na Rudarskom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Zaposlio se 1955. u Naftaplinu, 1962. prešao na Rudarski odjel Tehnološkoga fakulteta (danas Rudarsko-geološko-naftni fakultet), gdje je doktorirao 1973., postao redoviti profesor 1979. te dekan 1978–80. Bavio se dubokim bušenjem, poboljšanjem iscrpka nafte i plina te privođenjem proizvodnji nafte zaostale u ležištima. Znatno je pridonio razvoju naftnoga rudarstva u Hrvatskoj. Između 1972. i 1997. predavao je na sveučilištima u SAD-u, Austriji, Italiji, Mađarskoj, Nizozemskoj i Škotskoj. Bio je glavni urednik časopisa Nafta (1968–71), osnivač je Ljetne škole naftnog rudarstva Interuniverzitetskoga centra u Dubrovniku i njezin direktor (1987–2004) te jedan od osnivača Znanstvenoga vijeća za naftu HAZU. God. 1998. dobio je počasni naslov profesor emeritus. Djela: Polimeri u isplakama (1983), Tehnologija vodoravnoga bušenja (u koautorstvu sa Zagorkom Boškov, 1994).

Citiranje:
Steiner, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57976>.