STRUKE:

Stephanus Tornacensis

Stephanus Tornacensis [ste'fanus ~ce'nsis] (Stjepan iz Tournaia, franc. Étienne de Tournai), francuski kanonist i crkveni pisac (Orléans, oko 1128Tournai, 11. IX. 1203). Vjerojatno studirao pravo u Bologni oko 1145–50. Oko 1153. ušao u red augustinaca, bio opat samostana u Orléansu (oko 1167–76) i Parizu (1176–91). God. 1191/92. bio je imenovan za biskupa Tournaia, odakle mu potječe uobičajena imenska oznaka. Najvažnije mu je djelo sažeta obradba (suma) Gracijanova dekreta (Decretum Gratiani), u kojoj pokazuje vrsno poznavanje ne samo kanonskoga nego i rim. prava. Sačuvan je niz njegovih propovijedi i pisama.

Citiranje:
Stephanus Tornacensis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58018>.