STRUKE:

stereofotogrametrija

stereofotogrametrija (stereo- + fotogrametrija), poseban vid fotogrametrije, tehnika određivanja oblika ili drugih prostornih informacija o promatranom objektu ili terenu na osnovi stereoskopije, tj. snimanja i interpretacije dviju snimaka (→ stereopar) dobivenih s različitih mjesta snimanja (snimališta). Snima se stereokamerom ili drugim kamerama, i to sa stajališta na Zemlji (terestrička stereofotogrametrija), ili iz zrakoplova (aerostereofotogrametrija). Isto područje snimljeno s različitih snimališta, tako da je moguća stereoskopska fuzija, naziva se stereopoljem, a stereomodel je naziv za virtualni model objekta zahvaćenoga stereopoljem. Binokularni optički instrument koji omogućava opažaču da gledanjem dviju ispravno orijentiranih slika doživi subjektivni osjet trodimenzionalnoga modela naziva se stereoskopom. Stereoskopska izmjera (stereoizmjera) jest neposredno određivanje prostornih koordinata točaka na površini objekta na osnovi stereoparova, a obično se provodi stereoinstrumentom. Ta se izmjera isprva provodila analognim postupcima (→ stereoautograf), poslije postupcima analitičke (matematičke) izmjere uz pomoć automatiziranih uređaja stereokomparatora, dok se danas ona ponajprije odvija digitalnim postupcima uz pomoć računala. Rezultat stereofotogrametrijske izmjere jesu baze podataka. Na osnovi takvih baza nastalih aerofotogrametrijskom izmjerom izrađuju se topografske karte. Za aerofotogrametrijsku izmjeru i izradbu službenih topografskih karata u Hrvatskoj nadležna je Državna geodetska uprava. Postupci prikupljanja i obradbe podataka u Hrvatskoj definirani su Službenim topografsko-kartografskim informacijskim sustavom (STOKIS).

Citiranje:
stereofotogrametrija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58027>.