STRUKE:

Stipetić, Vladimir

ilustracija
STIPETIĆ, Vladimir

Stipetić, Vladimir, hrvatski ekonomist (Zagreb, 27. I. 1928Zagreb, 23. VII. 2017). Diplomirao je (1951) i doktorirao (1956) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Radio je na Radio Zagrebu (1952–53), u Ekonomskom institutu u Zagrebu (1953–55) i Saveznom zavodu za privredno planiranje u Beogradu (1955–60). Potom je predavao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (1960–93), gdje je 1968. bio izabran za redovitoga profesora; od 2000. profesor emeritus. Redoviti član HAZU od 1973. Rektor Sveučilišta u Zagrebu 1986–89. Bio je urednik u Enciklopediji Jugoslavije te u nizu znanstvenih i stručnih časopisa. Dobio je Nagradu za životno djelo (1988). Bavio se istraživanjem ekonomike poljoprivrede i poviješću hrvatske ekonomske misli. Glavna djela: Agrarna reforma i kolonizacija u FNRJ 1945–48. (1954), Poljoprivreda i privredni razvoj (1969), Ekonomsko djelo Mije Mirkovića (1979), Dubrovčanin Benedikt Kotruljević (1996), Povijest hrvatske ekonomske misli: 1298.–1847. (I–II, 2001–13), Povijesna demografija Hrvatske (koautor, 2004), Dva stoljeća razvoja hrvatskoga gospodarstva: (1820.–2005.) (2012).

Citiranje:
Stipetić, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58127>.