Barbat na Rabu

Barbat na Rabu, selo na jugozapadnoj obali otoka Raba; 1234 st. (2011). Leži 3 km jugoistočno od grada Raba, na obali Barbatskoga kanala, u podnožju Kamenjaka. Uzgoj vinove loze i masline. Turizam. Na više mjesta ima rimskih nalaza. Na mjestu današnje župne crkve iz 1850. bila je od XI. do XV. st. benediktinska opatija Sancti Stephani de Postran. Kraj crkve se nalazi ranokršćanski sarkofag iz V. st. Na brdu iznad naselja, na mjestu prapovijesne gradine, nalazi se kasnoantička, a poslije i srednjovjekovna utvrda unutar koje su ostatci jednobrodne ranoromaničke crkve.

Barbat na Rabu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5849>.