TRAŽI DALJE:
STRUKE:

stupa

stupa.

1. Pomagalo za ljuštenje i drobljenje žita ili pravljenje prekrupe; također mužar, avan. To je dubena drvena ili klesana kamena posuda s tučkom (posebnim kada se žito udara ručno ili uglavljenim u pomičnu polugu kod udaranja nogama).

2. Sprava u ručnoj preradbi tekstilne sirovine, sastavljena od donjega drvenog dijela položenoga na tlo i gornjega pomičnog, oba s uzdužnim žljebovima. Udaranjem gornjega dijela po prethodno močenim i osušenim snopovima lana, konoplje ili žuke, rasprostrtima po donjem dijelu, drvenasti sastojci biljke mehanički se odvajaju od vlakna, koje će se pripremiti za predenje.

3. Uređaj za preradbu sukna i pravljenje pusta, smješten na tekućim vodama u posebnoj kućici ili uz vodenicu, a sastavljen od korita i dvaju pomičnih drvenih maljeva; naziva se i valjavica. Djelovanjem mlaza vode i mehaničkih udaraca maljeva vunena se tkanina zgušnjava te postaje čvrstom i nepromočivom.

Citiranje:
stupa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 9. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58530>.