subjektivni kadar

subjektivni kadar, filmski kadar koji predstavlja viđenje jednoga ili, katkada, više likova. Često mu prethodi kadar najave u kojem lik upućuje pogled izvan granica okvira, no subjektivni kadar može se prepoznati i po vlastitim značajkama, npr. preprekama dobru pregledu prostora (biljke koje kriju gledača, maska dijela slike u obliku ključanice ili dalekozora itd.). Pojavio se u ranom nijemom filmu, uobičajen je u različitim filmskim i televizijskim žanrovima, najčešće u detektivskim i špijunskim filmovima kao sastavni dio narativnog obrasca praćenja i špijuniranja. Poigravanje motivom gledanja javlja se i kao glavna tema u filmovima kao što su Vrtoglavica (Vertigo, 1958) A. Hitchcocka, Izgubljena cesta (Lost Highway, 1997) D. Lyncha ili Skriveno (Caché, 2005) M. Hanekea.

subjektivni kadar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58576>.