TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Sudar, Josip

Sudar, Josip, hrvatski ekonomist (Brušane kraj Gospića, 28. II. 1923Zagreb, 23. VIII. 2004). Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1949., doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1976. Bio redatelj crtanih filmova (1950–52), voditelj propagandne službe u Fotokemici (1954–67), savjetnik i zamjenik direktora Vjesnikove agencije za marketing (1967–72). Od 1972. viši predavač na Visokoj školi za vanjsku trgovinu, odnosno Fakultetu za vanjsku trgovinu, od 1976. izvanredni profesor, a 1980–89. redoviti profesor Ekonomskoga fakulteta. Bavio se teorijom ekonomske propagande, a radio je i na promidžbenim kampanjama za različita poduzeća. Za svoj rad na području ekonomske propagande dobio je više priznanja, među kojima i nagradu za životno djelo Udruženja propagandista Hrvatske (1978), kojega je jedan od osnivača. Djela: Ekonomska propaganda u teoriji i praksi (1958), Promotivne aktivnosti (1979), Promocija (koautor, 1991) i dr.

Citiranje:
Sudar, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58623>.