Međunarodni sud za pravo mora

Međunarodni sud za pravo mora (engleski International Tribunal for the Law of the Sea, francuski Tribunal International du Droit de la Mer), sud sa sjedištem u Hamburgu, osnovan 1996. radi rješavanja sporova i zahtjeva vezanih uz Konvenciju UN-a o pravu mora iz 1982. i predmeta za koje je nadležan po drugim ugovorima. Djeluje na temelju Statuta. Ima 21 nezavisnoga suca, za izbor kojih moraju biti ispunjeni subjektivni (visoki ugled i priznata stručnost u području prava mora) i objektivni uvjeti (predstavljenost glavnih pravnih sustava i osigurana pravična geografska zastupljenost). Biraju se na 9 godina i mogu biti ponovno birani. Jedan od sudaca (1996–2005) i potpredsjednik Suda (2002–05) bio je Budislav Vukas, profesor Pravnoga fakulteta u Zagrebu. Sud je otvoren državama strankama Konvencije i drugim pravnim subjektima (međunarodne organizacije, pravne ili fizičke osobe) ako je to predviđeno odredbama Konvencije kojima se reguliraju djelatnosti u Zoni međunarodnoga podmorja, ili je nadležnost predviđena drugim ugovorom i prihvaćaju je sve stranke u sporu. Postupak se pokreće tužbom ili priopćenjem posebnoga sporazuma stranaka u sporu kojim je utvrđena nadležnost toga suda. Presuda je konačna i obvezna za stranke u sporu.

Citiranje:
Međunarodni sud za pravo mora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58647>.