STRUKE:

summum ius, summa iniuria

summum ius, summa iniuria [su'm:um ju:s su'm:a in·ju:'ri·a] (lat.: najveće pravo, najveća nepravda), pravna izrjeka, izvorno sadržana u Ciceronovu djelu O dužnostima (De officiis). U rim. pravnoj tradiciji ona izražava shvaćanje da striktna, kruta i bezobzirna primjena pravnih pravila (summum ius) može u određenim prilikama uzrokovati izravnu negaciju prava zaštiti kojega su bila izvorno namijenjena (summa iniuria), posebice ako su ta pravila tijekom vremena izgubila smisao i funkciju zbog kojih su donesena.

Citiranje:
summum ius, summa iniuria. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58757>.