STRUKE:

svemirsko pravo

svemirsko pravo, dio međunar. javnoga prava koji uređuje pravni režim svemira, odnose država glede svemira i njihove aktivnosti u njem. Početci svemirskoga prava vezani su s prodorom čovjeka u svemir, što je otvorilo mogućnost njegova znanstv. istraživanja i iskorištavanja; time se pokazala i potreba za pravnim uređenjem svemira. Već 1958. osnovan je Odbor za miroljubivu uporabu svemira, pomoćno tijelo Opće skupštine UN-a. Zahvaljujući radu Odbora, Opća skupština UN-a donijela je mnogobrojne rezolucije, koje su postale temeljem kodifikacije i progresivnoga razvoja svemirskoga prava. Među njima najznačajnija je Deklaracija o pravnim načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira iz 1963. U Odboru su izrađeni i zatim u Općoj skupštini UN-a prihvaćeni ugovori o pravnom režimu svemira i o uređenju svemirskih aktivnosti, među kojima je temeljni akt svemirskoga prava Ugovor o načelima koja uređuju aktivnosti država na istraživanju i upotrebi svemira uključujući Mjesec i druga nebeska tijela iz 1967 (skraćeno: Ugovor o svemiru). Njegove odredbe razrađuju i dopunjuju Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir (1968), Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti (1972), Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir (1975), Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima (1979) i dr. Temeljna su načela svemirskoga prava: istraživanje i uporaba svemira, uključujući nebeska tijela, mora se obavljati na dobrobit i u interesu svih država, bez obzira na stupanj njihova ekonomskog i znanstv. razvoja; cijeli je svemir slobodan za istraživanje i uporabu svim državama bez diskriminacije i sve države imaju pravo na slobodan pristup svim njegovim dijelovima; svemir, uključujući nebeska tijela, ne može biti predmet ničijega prisvajanja; sve svemirske aktivnosti moraju se odvijati u skladu s međunar. pravom, uključujući Povelju UN-a, u interesu održanja međunar. mira i sigurnosti te unaprjeđenja međunar. suradnje. Razvojem svemirskoga prava uređene su mnoge svemirske aktivnosti: demilitarizacija svemira; zaštita svemira od zagađenja (pri čem se posebna pozornost obraća i problemu krhotina, svemirskog otpada i zaštiti ozonskog omotača); uporaba izvora nuklearne energije u svemiru; telekomunikacije, meteorologija, navigacija, daljinsko istraživanje Zemlje iz svemira i dr. Osim država, u svemirskim aktivnostima danas sudjeluje i sve više međunar. organizacija.

Citiranje:
svemirsko pravo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58987>.