TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Svjetska banka

Svjetska banka (engl. World Bank, akronim WB), međunarodna financijska institucija u sastavu UN-a sa sjedištem u Washingtonu. Osnovana 1944. na Konferenciji u Bretton Woodsu (SAD), a 1946. počela s radom. U sastavu Grupe Svjetske banke pet je institucija: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (International Bank for Reconstruction and Development – IBRD), Međunarodna financijska korporacija (International Finance Corporation – IFC), Međunarodno udruženje za razvoj (International Development Association – IDA), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) i Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID). Aktivnosti Svjetske banke poglavito su usmjerene na zemlje u razvoju, kojima pruža financijsku pomoć i savjete u vezi s pitanjima ekonomskog razvoja, smanjenja siromaštva i poboljšanja životnoga standarda, razvoja infrastrukture, poboljšanja javne administracije, obrazovanja, zaštite okoliša, razvoja civilnoga društva i sl. Najviša su tijela upravljanja Svjetskom bankom Odbor guvernera i Odbor direktora. Odbor guvernera čine predstavnici zemalja članica Banke, a to su ministri financija ili razvoja zemalja članica. Odboru guvernera povjerena je sva vlast u Banci i u njegovoj je nadležnosti prijam novih članova i određivanje uvjeta toga prijma, povećanje ili smanjenje kapitala Banke, suspenzija zemalja članica Banke, zaključivanje formalnih aranžmana o suradnji s drugim međunarodnim organizacijama, donošenje odluka o podjeli dobiti Banke, likvidacija poslova Banke i podjela njezine aktive. Odbor guvernera donosi odluke na skupštini koja se održava jedanput na godinu. U razdoblju između godišnjih sastanaka Odbora guvernera aktivnosti Banke nadziru 24 izvršna direktora koji čine Odbor direktora. Pet zemalja s najvećim udjelom u kapitalu Banke (Francuska, Japan, Njemačka, SAD i Velika Britanija) imenuje svoje izvršne direktore, dok se preostalih 19 bira među predstavnicima ostalih zemalja članica. Predsjednik Svjetske banke obično dolazi iz SAD-a kao najvećega dioničara. IBRD ima 189 država članica. Uvjet za članstvo u IBRD-u je prethodno članstvo u MMF-u, a za članstvo u IFC-u, MIGA-i i IDA-i članstvo u IBRD-u. Prema udjelu koji uplaćuje za članstvo u pojedinoj instituciji određuje se glasačka moć zemlje. Svoje funkcije Svjetska banka obavlja kapitalom formiranim upisom dionica zemalja članica i sredstvima koje Banka mobilizira na tržištu kapitala.

Citiranje:
Svjetska banka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59127>.