STRUKE:

Barić, Adalbert Adam

ilustracija
BARIĆ, Adalbert, studentske ispitne teze grofa J. Draškovića temeljene na predavanjima A. Barića, Varaždin, 1770.

Barić, Adalbert Adam (Barits, Barics Bela), hrvatski profesor političkih i ekonomskih znanosti (Novi Sad, 1742Beč, 10. XII. 1813). Pravo je studirao u Budimu, a doktorirao u Beču 1764. Radio u Državnom saboru u Požunu (1764 –65), a zatim pri Stolu sedmorice u Budimu do 1769., kada je imenovan prvim (i jedinim) profesorom svih nastavnih predmeta novoosnovanoga Političko-kameralnog studija u Varaždinu, odnosno Zagrebu (od 1772), među inim i »zbog poznavanja hrvatskoga jezika«. Barić je u Varaždinu i Zagrebu predavao na latinskom jeziku prema službenom udžbeniku J. Sonnenfelsa Temeljna načela znanosti o policiji, trgovini i financijama (Grundsätze der Polizey-Handlung- und Finanzwissenschaft). God. 1776. Barić je imenovan profesorom upravne politike, ekonomske politike i financija novoosnovanoga Pravnog fakulteta u Zagrebu, ali je već iste godine premješten na Pravni fakultet u Győru. Od 1777. profesor je državnog uređenja na Peštanskom sveučilištu, na kojem postaje i rektor (1786), a umirovljen je 1804. Barić je bio najznačajniji predstavnik kameralizma u nas. Pod njegovim je imenom objavljeno samo djelo Uobičajena krunidbena svečanost ugarskih kraljeva i kraljica (Die gewöhnliche Krönungsfeier der ungarischen Könige und Königinen, 1790), koje je odmah prevedeno na madžarski. U rukopisu mu je ostalo djelo Statistica Europae (1792), a nekoliko manjih radova objavio je anonimno.

Citiranje:
Barić, Adalbert Adam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5927>.