TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Šanjek, Franjo

ilustracija
ŠANJEK, Franjo

Šanjek, Franjo, hrvatski povjesničar (Poljana Biškupečka kraj Varaždina, 1. IV. 1939Zagreb, 27. VII. 2019). Nakon studija na Visokoj dominikanskoj bogoslovnoj školi u Dubrovniku i studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu (magistrirao 1966), usavršavao pomoćne povijesne znanosti u Vatikanu (do 1968). Od iste godine studirao povijest na pariškom sveučilištu Sorbonne, gdje je 1971. doktorirao. God. 1970. postao je asistent na Katedri crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1971. predavao opću i povijesnu metodologiju, pomoćne povijesne znanosti i srednjovjekovnu povijest Crkve u Hrvata (od 1998. redoviti profesor). God. 1972. stekao je diplomu École Pratique des Hautes Études u Parizu. Od 1978. urednik časopisa Croatica christiana periodica. Od 1984. pročelnik Katedre crkvene povijesti i predstojnik Instituta za crkvenu povijest, 1994–97. dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta. Od 1997. redoviti član HAZU. U znanstvenom radu bavio se crkvenom poviješću Hrvatske u europskom kontekstu, posebice heretičkim pokretima bosanskih krstjana, katara i bogumila, ulogom hrvatskih intelektualaca u razvoju srednjovjekovne europske kršćanske teološke, povijesne i filozofske misli, izdavanjem srednjovjekovnih izvora, ulogom Crkve u povijesnim zbivanjima u Hrvatskoj u XIX. i XX. st. Važniji radovi: Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualistički pokret u srednjem vijeku (1975), Crkva i kršćanstvo u Hrvata (1988), Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima: (13.–15. st.) (2003), Latinska paleografija i diplomatika (2004), Dominikanci i Hrvati (2008).

Citiranje:
Šanjek, Franjo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 14. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59336>.