STRUKE:

Šesták, Miroslav

Šesták [še'sta:k], Miroslav, češki povjesničar (Beroun, 24. XI. 1937). Voditelj Odjela za opću povijest XIX. st. Češke akademije znanosti, član Češkoga komiteta balkanista, Češko-austrijske povijesne komisije te Znanstvenoga vijeća Slavenske knjižnice u Pragu. Bavi se poviješću južnoslavenskih naroda u XIX. i na početku XX. st., češko-slavenskim odnosima te slavenskom ideologijom. Djela: Hrvatsko pitanje u češkoj politici (Chorvatská otázka v české politice 1860–1864, 1972), Revolucionarna varijanta rješenja hrvatskog i češkog pitanja u političkom programu i uzajamna suradnja E. Kvaternika i J. V. Friča u 60-im godinama 19. stoljeća (Revoluční varianta řešení chorvatské a české otázky v politickém programu a vzájemné spolupráci E. Kvaternika a J. V. Friče v 60. letech 19. století, 1972), Eugen Kvaternik i češka politika 60-ih godina XIX. stoljeća (1973) i Povijest južnoslavenskih zemalja (Dějiny jihoslovanských zemí, 1998).

Citiranje:
Šesták, Miroslav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59473>.