TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Barišić, Pavo

Barišić, Pavo, hrvatski filozof (Gornja Dubica, BiH, 9. IX. 1959). Završio Pravni fakultet u Zagrebu (1982) te studij filozofije i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1983). Magistrirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu (1985) te doktorirao filozofiju na Sveučilištu u Augsburgu (1989). Od 1986. u Institutu za filozofiju, kojemu je bio ravnatelj (1991–2001). Predavao na Filozofskom fakultetu u Zadru, Katoličko-bogoslovnom fakultetu u Zagrebu te Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu; redoviti profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te pročelnik (2005–13) Odsjeka za filozofiju. Glavni i odgovorni urednik časopisa Filozofska istraživanja (1993–2005). Bavi se filozofijom prava, politike i etike, a osobito teorijom demokracije. Prevodi s njemačkoga. Ministar znanosti i obrazovanja (2016–17). Glavna djela: Dijalektika običajnosti: utemeljenje filozofije prava u Hegela (1988), Svijet i etos (Welt und Ethos, 1992), Filozofija prava Ante Starčevića (1996), Ideal vladavine puka: uvod u filozofiju demokracije (2016), Delibarativna demokracija i Aristotelovi argumenti o rasudnoj snazi mnoštva (2016).

Citiranje:
Barišić, Pavo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 27. 11. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5950>.