TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Šiber, Ivan

Šiber, Ivan, hrvatski psiholog (Zagreb, 12. V. 1940). Diplomirao psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1963), gdje je i doktorirao temom Socioekonomske determinante političkih stavova (1973). Od 1965. do umirovljenja 2010. zaposlen na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na kojem je utemeljio kolegije politička psihologija, politički marketing i političko ponašanje; od 1979. izvanredni, od 1984. redoviti profesor; dekan fakulteta 2001–02; od 2012. profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Bio je i predsjednik Društva psihologa Hrvatske (1983–85) te Saveza društava psihologa Jugoslavije (1985–86). Vodeći hrvatski znanstvenik u području političke psihologije. Bio je prvi psiholog i prvi autor u području društvenih znanosti koji je, već prije 1970., započeo sustavna empirijska istraživanja psihosocijalnih aspekata izbornih procesa i izbornoga ponašanja te pritom razradio njihovu metodologiju. Njegova istraživanja procesa odlučivanja i distribucije utjecaja pri donošenju odluka bila su među prvim empirijskim istraživanjima u nas. Značajnija djela: Socijalna struktura i politički stavovi (1974), Psihologija i društvo (1984), Osnove političke psihologije (1998), Politički marketing (2003), Političko ponašanje: istraživanje hrvatskog društva (2007). Dobitnik je Državne nagrade za znanost za životno djelo (2014).

Citiranje:
Šiber, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59504>.