STRUKE:

Šilović, Josip

ilustracija
ŠILOVIĆ, Josip, djelo V. Becića, 1930.

Šilović, Josip, hrvatski pravnik (Praputnjak kraj Bakra, 8. IX. 1858Zagreb, 9. V. 1939). U Zagrebu završio pravo s doktoratom (1884). Radio u sudstvu i pravosudnoj upravi (1883–94). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu bio profesor građanskoga i parničnoga postupka (1894–97), kaznenoga prava i kaznenoga postupka te filozofije prava (1894–1924). Bio je rektor školske godine 1898–99. Urednik i suurednik Mjesečnika Pravničkog društva u Zagrebu (1892–1914). Do 1918. bio je jedan od istaknutijih članova Narodne stranke, zastupnik u Hrvatskom saboru i delegat u Ugarsko-hrvatskom saboru. U Kraljevini Jugoslaviji bio je prvi ban Savske banovine (1929–31), a od 1929. član Vrhovnoga zakonodavnoga savjeta. Znatno je unaprijedio kazneno pravo u nas, utjecao na kaznenopravno zakonodavstvo i napisao prvi hrvatski udžbenik Kazneno pravo (1920). Prinose o stanju u hrvatskom kaznenom pravu objavljivao je u stranim časopisima. Značajniji radovi: Nuždna obrana (1890), Slobodna volja i kazneno pravo (1898), Uzroci zločina (1913), O razvoju krivnje u hrvatskom kaznenom pravu (1912), Kazneno pravo, I. Opći dio (koautor S. Frank, 1929) i dr.

Citiranje:
Šilović, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59536>.