Šimonić, Ivan Stjepan

Šimonić, Ivan Stjepan, hrvatski časnik i diplomat (Šibenik, 5. IX. 1792Varšava, 15. I. 1851). Kao kadet 1806. stupio je u francuske postrojbe generala Marmonta i već 1807. postao pobočnik generalnoga providura V. Dandola, a potom generala A. J. Delzonsa. Od 1809. zajedno s Marmontom sudjelovao je u ratovima po Europi. Istaknuvši se u bitki kraj Wagrama, bio je promaknut u čin poručnika Dalmatinske legije. Od 1810. satnik, potom bojnik Ogulinske pukovnije. Sudjelovao u Napoleonovom pohodu na Rusiju te je 1812. bio zarobljen nakon bitke kraj Smolenska. Potom je 1816. pristupio ruskoj vojsci u činu satnika te sudjelovao u borbama protiv Čerkeza, Perzijanaca i Osmanlija. Neprestano napredujući u službi, 1829. bio je promaknut u čin general bojnika. God. 1832–38. bio je ruski poslanik u Teheranu, potom zapovjednik utvrde u današnjem Dȩblinu u Poljskoj, a 1843. dobio je čin general pukovnika. Od 1845. do smrti bio je podmaršal i gubernator Varšave. S ruskom vojskom sudjelovao je 1848. u gušenju revolucije u Madžarskoj; iste je godine posjetio Dalmaciju.

Citiranje:
Šimonić, Ivan Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59551>.