Šimrak, Robert

Šimrak, Robert, hrvatski slikar i grafičar (Zagreb, 5. VI. 1967). Diplomirao 1992. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (A. Kuduz), na kojoj predaje od 1995. Oslonjen na naslijeđe konstruktivizma i pop-arta konceptualnim pristupom u hiperrealističkoj maniri izrađuje akrilom, uljem i crtežom te kompjuterski generiranom slikom inkjet printom trodimenzionalne slike-objekte. Stvarajući različite asocijativne mreže najčešće upotrebljava ikonografiju stripa, filma i reklama te logotipove i industrijsku simboliku (ciklusi Lego kocke, 1999; Nova gravitacija, 2004).

Citiranje:
Šimrak, Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59555>.