Škrlec Lomnički, Nikola

ilustracija
ŠKRLEC LOMNIČKI, Nikola

Škrlec Lomnički (Skarlecz, Skerlecz [ske'rlec], Skerletz de Lomnicza), Nikola, hrvatski pravnik i kameralist (Zagreb, 29. X. 1729Zagreb, 29. I. 1799). Humanističke discipline studirao u Beču, a pravo u Bologni (1749–51) i Egeru (1751–53). Pri Sudbenom stolu u Zagrebu bio je bilježnik (1754–58) i sudac (1758–63), od 1761. vrhovni zemaljski blagajnik, od 1763. protonotar Hrvatskoga Kraljevstva. Kao član Kraljevinskoga vijeća za kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju (1767–79) predvodio je rad na upravnim, gospodarskim i prosvjetnim reformama. Bio je izvjestitelj za Hrvatsku u Ugarskom namjesničkom vijeću (1779–82) te viši ravnatelj škola i studija (1776–85). Znatno utjecao na osnutak Političko-kameralnoga studija u Varaždinu i Kraljevske akademije znanosti u Zagrebu. Od 1782. bio je veliki župan Zagrebačke županije, umirovljen 1785. zbog neslaganja s politikom Josipa II. Nakon Josipove smrti 1790. ponovno je postao veliki župan (do smrti) te jedan od najznačajnijih političara u Ugarskoj; zastupao je umjereno reformna stajališta na Ugarsko-hrvatskom saboru (1790). Bio je pristaša saveza ugarskog i hrvatskog plemstva u otporu bečkomu apsolutizmu te idejni tvorac saborskih odluka kojima je dio nadležnosti Hrvatskoga sabora bio prenesen na Ugarsko namjesničko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor. Ipak, protivio se uvođenju madžarskog jezika u Hrvatsku i naglašavao njezinu upravno-političku posebnost. Bio je jedan od najznačajnijih kameralista u Hrvatskoj i Ugarskoj. Napisao više djela, od kojih su najpoznatija dva s područja ekonomije: Opis zemljopisno-političke situacije u Ugarskom Kraljevstvu s obzirom na trgovinu (Descriptio physico-politicae situationis Regni Hungariae relate ad commercium, 1802) i Nacrt zakona pokrenutih i iznesenih o pitanju javnoga gospodarstva i trgovine (Projectum legum motivatum in objecto oeconomiae publicae et commercii perferendarum, 1826).

Citiranje:
Škrlec Lomnički, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59708>.