TRAŽI DALJE:
STRUKE:

škrob

ilustracija
ŠKROB, škrobna zrnca – kukuruza (lijevo gore); riže (desno gore); pšenice (lijevo dolje); krumpira (desno dolje)

škrob, polisaharid, (C6H10O5)n, građen od međusobno povezanih jedinica glukoze (→ polisaharidi). Ima dvije sastavnice: → amilozu i → amilopektin. Biljke sintetiziraju škrob iz glukoze i pohranjuju ga u obliku škrobnih zrnaca, napose u sjemenkama, gdje on čini glavnu energetsku zalihu za rast nove biljke. Škrob čini više od polovice svih ugljikohidrata koji se unose hranom (kruh, tjestenina, riža, krumpir i sl.). Njegova razgradnja počinje već u ustima; enzim iz sline, α-amilaza, razgrađuje amilozu i amilopektin. Djelomično pročišćeni škrob upotrebljava se kao zgušćivač u kulinarstvu, kao ljepilo, za škrobljenje rublja i dr.

Citiranje:
škrob. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 26. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59713>.