STRUKE:

Šljivarić, Marko

Šljivarić, Marko, austrijski časnik i francuski general (Vršindol kraj Broda na Savi, 12. X. 1762Gignac kraj Montpelliera, 27. VIII. 1838). Nakon završene vojne škole 1781. postao časnikom. U ratu 1809. borio se u Lici protiv korpusa francuskoga generala Marmonta. Nakon uspostave Ilirskih provincija prešao u francusku službu, a maršal Marmont postavio ga je za pukovnika i zapovjednika ličke pukovnije. Vodio pogranične borbe s Osmanlijama i sudjelovao u krajiškom poslanstvu u Parizu, gdje ga je Napoleon odlikovao Legijom časti. Zapovijedao je 1812. 1. hrvatskom provizornom pukovnijom u pohodu na Rusiju i Moskvu. Preživjevši povlačenje, bio je promaknut 1813. u čin generala. Tijekom Napoleonovih 100 dana zapovijedao utvrdom Antibes, a potom je bio umirovljen.

Citiranje:
Šljivarić, Marko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59746>.