TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Barleti, Marin

Barleti, Marin, albanski novovjeki latinist humanist (Skadar, oko 1450? Rim, oko 1512). Djelovao u Skadru, gdje je doživio tri turske opsade, o čemu je nakon pada tvrđave i odlaska u Rim napisao djelo O opsadi Skadra (De obsidione Scodrensi), objavljeno u Veneciji 1504; formom ono anticipira moderni povijesni roman, a zasniva se na starim albanskim dokumentima te na autorovu doživljaju (ondje je bio za opsada 1474., 1478., 1479). U Europi je bio poznat po djelu Život i sjajna djela Jurja Kastriotića, kneza epirskoga, kojega su zbog junačke hrabrosti Turci nazvali Skenderbeg, tj. Aleksandar Veliki (Vita et res praeclare gestae Georgii Castrioti, Epirotarum principis qui propter heroicam virtutem suam a Turcis Scanderbeg, id est Alexander Magnus, cognominatus est, 1508–10), koje je prevedeno na njemački, francuski, talijanski i portugalski te potaknulo stvaranje povijesnih predodžbi o turskim osvajanjima i Skenderbegovu otporu, a nadahnulo je i mnogobrojna književna djela na kršćanskom zapadu.

Citiranje:
Barleti, Marin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 9. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5977>.