TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Špiljak, Mika

ilustracija
ŠPILJAK, Mika

Špiljak, Mika, hrvatski političar (Odra kraj Siska, 28. XI. 1916Zagreb, 18. V. 2007). Od 1933. sudjelovao je u radničkome pokretu, a 1935. postao je član Saveza komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), te od 1938. član KPJ. God. 1941. bio je jedan od organizatora partizanskog pokreta u sisačkome kraju. Od 1942. bio je politički komesar 6. banijskog bataljuna Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, a potkraj rata bio je imenovan tajnikom Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku. Bio je tajnik Gradskoga komiteta KP Hrvatske u Zagrebu (1945–51), predsjednik Izvršnoga vijeća Sabora SR Hrvatske (1963–67), predsjednik Saveznog izvršnog vijeća (1967–69), predsjednik Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije (1971–82) te predsjednik Predsjedništva SFRJ (1983–84). Kao predsjednik Predsjedništva CK SK Hrvatske (1984–86) vodio je liberalniju nacionalnu politiku.

Citiranje:
Špiljak, Mika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59840>.