STRUKE:

Špoljarić, Zvonimir

Špoljarić, Zvonimir, hrvatski šumarski stručnjak (Zagreb, 20. II. 1911Veli Lošinj, 25. VIII. 1983). Diplomirao 1937. i doktorirao 1948. na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti profesor iz anatomije i zaštite drva od 1963. Utemeljio je prvu ksiloteku na Balkanu. Prvi prodekan, a poslije dekan osamostaljenoga Šumarskog fakulteta (1968–70). Član Šumarske sekcije Odjela za prirodne znanosti JAZU, Međunarodne grupe za zaštitu drva (IRGWP) i IUFRO-a. Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova, skripata i Rječnik stručnih izraza u anatomiji drva (1963); bio je glavni urednik Glasnika za šumske pokuse (1957–60) i suradnik Šumarske enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža u Zagrebu.

Citiranje:
Špoljarić, Zvonimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 20. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59856>.